Kruszywo wapienne

Mieszanka kruszyw wapiennych

Mieszanka kruszyw wapiennych zgodna z normą PN-EN 13242+A1:2010 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywo o granulacji 0/4

Kruszywo o granulacji 4/31,5

Kruszywo o granulacji 0/31,5

Scroll to Top