wapno Nawozowe

Nawozy wapniowe

Wszystkie odmiany wapna są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)
Nawozy te zostały przebadane i zaopiniowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jakość nawozu jest badana i atestowana przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy.

Wapno z przerobu skał wapiennych – odmiana 05

Wapno odmiany 05 z uwagi na formę węglanową, powinno być stosowane przede wszystkim do odkwaszania gleb lekkich i średnich, jednakże może być wysiewane również na glebach ciężkich. Wapno o tej odmianie zawiera min. 47 % CaO, odsiew 2 mm – max 10 %, przesiew 0,5 mm – min. 50%.

Wapno posodowe mokre – odmiana 09

Wapno odmiany 09 posiada formę węglanową i powinno być stosowane przede wszystkim na glebach lekkich i średnich, jak również na glebach ciężkich. Zawiera min. 20 % CaO, max. 50 % H2O, max. 3 % Cl.

INOVIT – 35 CaO + S

Nawóz INOVIT – 35 CaO + S jest to wapno nawozowe zawierające dodatkowo w swym składzie siarkę (w przeliczeniu na SO3). Stosuje się w celu regulacji odczynu pH gleb oraz uzupełnienia niedoboru wapnia i siarki. Nawóz można stosować na wszystkich rodzajach gleb. Zawiera min. 35% CaO oraz min. 8% SO3.

Środki poprawiające właściwości gleby 

Środki poprawiające właściwości gleby zostały przebadane i zaopiniowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jakość środków jest badana przez akredytowaną Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy.

INOVIT – 35 CaO

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO jest zgodny z Decyzją MRiRW Nr G-247/11 z dnia 21.09.2011 r. INOVIT – 35 CaO posiada formę mieszaną tj. wodorotlenkowo-węglanową, poprawia zarówno chemiczne jak i fizyczne właściwości gleby utrzymując korzystną dla roślin strukturę gruzełkowatą oraz optymalny układ warunków powietrzno-wodnych. Przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym. Środek zawiera min. 40% CaO, max. 30% H2O, max. 3,5% Cl.

INOVIT – 25 CaO

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO jest zgodny z Decyzją MRiRW Nr G-246/11 z dnia 21.09.2011 r. INOVIT – 25 CaO posiada formę mieszaną tj. wodorotlenkowo-węglanową, poprawia zarówno chemiczne jak i fizyczne właściwości gleby utrzymując korzystną dla roślin strukturę gruzełkowatą oraz optymalny układ warunków powietrzno-wodnych. Przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym. Środek zawiera min. 40% CaO, max. 30% H2O, max. 3,5% Cl.

Scroll to Top